Arbetsgång steg-för-steg

TA Produktion Steg Bar

arbetsgång steg 1

Första mötet

Första mötet sker via besök eller telefon, där vi tillsammans går igenom Dina behov och önskemål för hemsidan. Tillsammans tar vi fram ett preliminärt förslag på en lämplig struktur för sidor och meny.

Därefter fyller vi tillsammans i beställningsunderlaget där Du får en specifikation på vad Du har beställt och vad det kommer att kosta. Om Du önskar kan vi också ta fram en offert för mer avancerade och skräddarsydda funktioner.

arbetsgång steg 2

Design

I designfasen tar vi fram ett förslag som är anpassat efter Din verksamhet och profil samt Dina övriga önskemål.

Efter feedback från Dig bestämmer vi slutgiltigt struktur för sidor och meny; vi jobbar vi fram den slutgiltiga designen.

arbetsgång steg 3

Logotype, Text & bilder

Text och bilder av bra kvalitet är avgörande för att säkerställa en professionell framtoning. Erforderligt text- och bildmaterial tillhandahålls av Dig om inte annat överenskommits.

Om Du önskar kan TA Produktion ta fram ett logotype-orginal eller textmaterial mot en extra kostnad enligt gällande timarvode (underlag för text tillhandahålls av Dig).

Vid behov kan även en professionell fotograf anlitas (faktureras separat).

arbetsgång steg 4

Lansering

Lansering sker vid överenskommet datum.

För att hålla Din hemsida levande och aktuell är det viktigt att den uppdateras kontinuerligt. TA Produktion erbjuder här ett löpande serviceavtal där det bland annat ingår två timmar uppdatering av hemsidans innehåll varje månad.

Önskar Du sköta uppdatering av hemsidans innehåll själv, ingår det två timmar utbildning oavsett vilket hemsidepaket Du köper.